پژوهشگاه علم و صنعت ایران- پژوهشکده ها
پژوهشکده ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۶/۲۷ | 

  

AWT IMAGEپژوهشکده الکترونیک

   

AWT IMAGEپژوهشکده سبز

     

AWT IMAGEپژوهشکده حمل و نقل

  

AWT IMAGEپژوهشکده فناوری عصبی

    

AWT IMAGEپژوهشکده مکانیک خودرو

             

AWT IMAGEپژوهشکده توربین گاز (در حال راه اندازی)

    

 AWT IMAGEپژوهشکده مهندسی فرایند (در حال راه اندازی)

   

AWT IMAGEپژوهشکده مدیریت شهری (در حال راه اندازی)

        

AWT IMAGEپژوهشکده منابع هیدروکربوری (در حال راه اندازی) 

    

AWT IMAGEپژوهشکده فناوری­های نوین در حمل و نقل ریلی (در حال راه اندازی)

      

AWT IMAGEپژوهشکده الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (در حال راه اندازی)

 

AWT IMAGEپژوهشکده هیدرودینامیک کاربردی و سامانه­های دریایی (در حال راه اندازی)

        

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشگاه علم و صنعت ایران:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find-93.12750.29783.fa.html
برگشت به اصل مطلب