پژوهشگاه علم و صنعت ایران- اخبار و رویدادها
ارتقاء مرکز تحقیقات فناوری عصبی به پژوهشکده فناوری و مهندسی عصبی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۶/۴ | 

ارتقای مرکز تحقیقات فناوری عصبی به پژوهشکده فناوری و مهندسی عصبی

             

مرکز تحقیقات فناوری عصبی دانشگاه علم و صنعت ایران با موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی به پژوهشکده فناوری و مهندسی عصبی با سه گروه پژوهشی به شرح ذیل ارتقاء یافت:

1- گروه پژوهشی کنترل سامانه های عصبی - عضلانی

2- گروه پژوهشی مهندسی عصبی

3- گروه پژوهشی کنترل مغز و سامانه های واسط مغز - رایانه

این موفقیت را به جامعه دانشگاهی به ویژه اساتید و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تبریک عرض می نماییم.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشگاه علم و صنعت ایران:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find-93.13125.29306.fa.html
برگشت به اصل مطلب