پژوهشگاه علم و صنعت ایران- اخبار و رویدادها
پارک علم و فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کلیه اطلاعات مربوط به جشنواره در وب سایت دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته به آدرس www.kgut.ac.ir موجود می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/find-93.13125.41369.fa.html
برگشت به اصل مطلب