پژوهشگاه علم و صنعت ایران- اخبار و رویدادها
مسابقه علمی دانشجویی بیومیمتیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | 

دانشگاه مالک اشتر درنظر دارد مسابقه ملی دانشجویی با عنوان " ایده های نو با الگوپرداری از طبیعت (بیومیمتیک) " را در سال 1396 در سطح ملی برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با سرکار خانم دکتر فریده گوراتلو به عنوان نماینده دانشگاه مالک اشتر هماهنگی فرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشگاه علم و صنعت ایران:
http://rds.iust.ac.ir/find-93.13125.48045.fa.html
برگشت به اصل مطلب